• Trang chủ
  • NCKH Sinh viên
  • NUCE-InTech 2021
  • Danh sách các nhóm đăng ký tham dự cuộc thi Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng năm 2021, NUCE-InTech 2021

Danh sách các nhóm đăng ký tham dự cuộc thi Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng năm 2021, NUCE-InTech 2021

Nhằm mục đích khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của sinh viên, hướng tới việc tạo ra các ý tưởng và sản phẩm thiết thực, các giải pháp quản lý đổi mới sáng tạo có tiềm năng khởi nghiệp, Trường Đại học Xây dựng tổ chức cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp Sinh viên Trường Đại học Xây dựng năm 2021, viết tắt là NUCE-InTech 2021 (NUCE Innovation and Technology).

Ngày 31/5/2021 là ngày cuối cùng để các nhóm sinh viên đăng ký tham dự cuộc thi, tổng số đã có 29 hồ sơ từ 11 Khoa, Ban đăng ký tham dự:

Hội đồng chấm thi tại các Khoa/Ban sẽ tổ chức xét duyệt và lựa chọn các đội thi xuất sắc để tham dự vòng thi cấp Trường. Dự kiến thời gian tổ chức thi tại vòng 1 là vào ngày 10-20/8/2021.

Chi tiết thể lệ tổ chức cuộc thi.