Thông báo Kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2020

Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020, Nhà trường thông báo kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2020, cụ thể như sau:

TB ke hoach nghiem thu

Phu luc 2. Mau bao cao tong ket

Phu luc 3. Mau bien ban danh gia o bo mon

Phu luc 4. Mau nhan xet de tai