Thông báo

Xem thêm
35

Thứ Hai 10-06-2024

Thực hiện Thông báo số 55/TB-SKHCN ngày 27/5/2024 của Sở KH&CN tỉnh Thanh hóa về Định hướng phát triển KH&CN ưu tiên của tỉnh năm 2025,  Nhà trường đề nghị các đơn vị tham gia xây dựng đặt hàng nhiệm vụ theo các yêu cầu của Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa. Chi tiết thông báo và các biểu mẫu đề xuất được gửi kèm theo email này. Các đơn vị/cá nhân gửi đề xuất về Phòng Khoa học Công nghệ, 309-A1 trước ngày 21 tháng 6 năm...
168

Thứ Ba 21-05-2024

Mẫu đề xuất đề tài tham dự GT KH&CN dành cho SV 2024  Tải tại đây [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/05/294.pdf"]   Thông báo số 645/BGDĐT-KHCNMT  [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/05/654BGDDTKHCNMTsigned-3206771-2.pdf" title="654BGDDTKHCNMTsigned-3206771 (2)"]   Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT tại đường link  https://drive.google.com/file/d/1BluklJ8F3Fh5aSnj6HgyFPmw95g0VrPJ/view  
412

Thứ Tư 15-05-2024

Tải file mẫu tại đây Mau 1 - Mau-bao-cao-kiem-tra-tien-do-de-tao-NCKH-SV Mau 2 - Tong-hop-KQ-kiem-tra-tien-do-de-tao-NCKH-SV [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/05/TB-kiem-tra-tien-do-thuc-hien-de-tai-NCKHSV-2024.pdf" title="TB kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKHSV 2024"] Các biểu mẫu tải tại đây
178

Thứ Hai 06-05-2024

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường Căn cứ Công văn số 2030/BGDĐT-KHCNMT ngày 04 tháng 5 năm 2024 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2025, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được giao nhiệm vụ tổ chức và thực hiện tuyển chọn đề tài (Danh mục kèm theo), cụ thể như sau: Các tổ chức, cá nhân...
118

Thứ Sáu 26-04-2024

Thực hiện Công văn số  624/SKHCN-QLKH ngày 29/3/2024 V/v hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2025, Phòng Khoa học Công nghệ đề nghị các đơn vị tham gia xây dựng đặt hàng nhiệm vụ theo các yêu cầu của Sở KH&CN TP. Hà Nội. Hệ thống biểu mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (http://www.dost.hanoi.gov.vn) hoặc theo file gửi kèm Kính đề nghị các đơn vị/cá nhân gửi đề xuất về Phòng Khoa học Công nghệ, 309-A1 trước ngày 05 tháng 7 năm 2024, gồm: - 02 bản in...
883

Thứ Ba 16-04-2024

Với mục đích khơi dậy tiềm năng, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên hướng tới việc tạo ra các ý tưởng và sản phẩm thiết thực, các giải pháp quản lý đổi mới sáng tạo có tiềm năng khởi nghiệp gắn liền với thực tế và nhu cầu từ các doanh nghiệp; Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp tham...
156

Thứ Tư 06-03-2024

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/03/654BGDDTKHCNMTsigned-3206771.pdf"] Nội dung Thông tư 45_2020_TT_BGDDT tại đường link: https://drive.google.com/file/d/1BluklJ8F3Fh5aSnj6HgyFPmw95g0VrPJ/view?usp=drive_link
235

Thứ Sáu 01-03-2024

Thực hiện Công văn số 830/BXD-KHCN ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2025, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Xây dựng năm 2025 căn cứ các Chương trình, Kế hoạch, Chiến lược, Quyết định, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Xây dựng liên quan đến ngành xây dựng được trình bày tại Phụ lục 1 kèm...
580

Thứ Hai 05-02-2024

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo kết quả cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường ĐHXDHN năm 2023″ HUCE -INTECH 2023 như sau: – 01 giải Nhất, với mức thưởng là 30.000.000 đồng; – 01 giải Nhì, với mức thưởng là 20.000.000 đồng; – 01 giải Ba, với mức thưởng là 10.000.000 đồng; – 02 giải Khuyến khích, với mức thưởng là 2.000.000 đồng/giải; Danh sách nhóm sinh viên có ý tưởng đạt...
832

Thứ Bảy 03-02-2024

Căn cứ Công văn số 232/TTĐMST-NNL ngày 27/11/2023 của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia về việc mời tham gia Chương trình Phát triển Nhân tài số 2024, Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên toàn trường về việc tham gia chương trình cụ thể như sau: 1. Thông tin về Chương trình học bổng và khóa học: - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng Tập đoàn Google tổ...
218

Thứ Năm 01-02-2024

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/02/CV-de-xuat-dat-hang-nhiem-vu-KHCN-Tinh-Yen-Bai-2024.pdf" title="CV de xuat dat hang nhiem vu KH&CN Tinh Yen Bai - 2024"]
371

Thứ Ba 16-01-2024

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/Vv-de-xuat-nhiem-vu-KHCN-cap-quoc-gia-thuoc-CT-khcn-cap-quoc-gia-giai-doan-nam-2030.pdf" title="Vv đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc CT khcn cấp quốc gia giai đoạn năm 2030"]
362

Thứ Ba 02-01-2024

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/QD4555.Thuong-cong-bo.pdf" title="QD4555.Thưởng công bố"]
506

Thứ Sáu 15-12-2023

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/12/Kế-hoạch-nghiệm-thu-dể-tài-cấp-cơ-sở-2023-1.pdf" title="Kế hoạch nghiệm thu để tài cấp cơ sở 2023"]  
901

Thứ Ba 28-11-2023

Chi tiết thông báo Các mẫu biểu [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/0.-TB-dang-ky-de-tai-cap-Truong-2024-final.pdf" title="0. TB dang ky de tai cap Truong 2024 - final"]
661

Thứ Năm 23-11-2023

Căn cứ Thông báo ngày 18/9/2023 của Nhà trường về việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên năm 2023, HUCE-InTech 2023; Căn cứ Kết quả đánh giá của Hội đồng Giám khảo vòng sơ loại của Cuộc thi vào ngày 22/11/2023; Nhà trường thông báo đến các đơn vị và các nhóm sinh viên danh sách 10 ý tưởng xuất sắc được lựa chọn tham dự vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng...

Đối tác