Thông báo

Xem thêm
131

Thứ Hai 30-01-2023

Vào ngày 13 tháng 01 năm 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ra quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023. Nội dung Quyết định đã nêu rõ nhiệm vụ của từng cá nhân, phòng ban đối với việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023. Nội dung chi tiết được thể hiện trong file đính kèm. [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/01/2023-Quyet-dinh-giao-de-tai-NCKH-sinh-vien-1.pdf"...
183

Thứ Sáu 23-12-2022

Ban tổ chức Cuộc thi gửi các đơn vị trong Trường và các nhóm sinh viên kế hoạch tổ chức Vòng chung khảo Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – HUCE-InTech 2022, cụ thể như sau: - Trước ngày 31/12/2022: Các nhóm sinh viên hoàn thiện ý tưởng dự thi và gửi hồ sơ bao gồm 01 Bản cập nhật thuyết minh ý tưởng và 01 VideoClip (thời lượng khoảng...
169

Thứ Tư 07-12-2022

Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Bộ Khoa học và công nghệ đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ lần thứ VI tại nhà hát lớn Hà Nội. Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ là 1 trong 2 lĩnh vực của Giải thưởng Nhà nước, do Chủ tịch nước Việt Nam ký quyết định, tặng thưởng cho những tác giả có một hoặc nhiều công trình...
465

Thứ Tư 23-11-2022

CÁC MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/TB-Dang-ky-de-tai-NCKH-cap-co-so-nam-2023.pdf" title="TB Dang ky de tai NCKH cap co so nam 2023"]
483

Thứ Tư 23-11-2022

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo đến các đơn vị về việc kéo dài thời hạn đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023, cụ thể như sau: - Kéo dài thời hạn đăng ký thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2022-2023 đến hết ngày 15/12/2022. - Trước ngày 22/12/2022: Các Khoa xét duyệt và gửi danh mục tổng hợp bổ sung về Phòng KH&CN. Các đề tài được...
404

Thứ Sáu 30-09-2022

Các mẫu biểu kê khai tiến độ [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/09/TB-kiem-tra-tien-do-de-tai-KHCN-cap-co-so-2022.pdf" title="TB kiem tra tien do de tai KHCN cap co so 2022"]
1895

Thứ Tư 28-09-2022

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo cho các đơn vị về kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm học 2022 – 2023 như sau: Các mẫu biểu đăng ký đề tài Tải thông báo [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/09/2022-2023-TB-trien-khai-hoat-dong-NCKH-Sinh-vien.pdf" title="2022-2023 TB trien khai hoat dong NCKH Sinh vien"]
138

Thứ Sáu 23-09-2022

Ngày 05/10/2022. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế TOWARDS NET ZERO EMISSIONS:  POLICY AND PRACTICE Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trân trọng kính mời các Trường thuộc CLB KH&CN các trường Đại học kỹ thuật tham dự Hội thảo [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/09/GM_HTQT.pdf"]
103

Thứ Hai 12-09-2022

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Phương pháp thử khối xây. Bộ tiêu chuẩn này gồm năm tiêu chuẩn bộ phận sau: Phần 1: Xác định cường độ chịu nén. Phần 2: Xác định cường độ chịu uốn. Phần 3: Xác định cường độ chịu cắt ban đầu. Phần 4: Xác định cường độ chịu cắt khi có lớp cách nước. Phần...
99

Thứ Hai 12-09-2022

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế sử dụng cho giàn giáo và hệ cột chống ván khuôn. Bộ tiêu chuẩn này gồm ba tiêu chuẩn bộ phận sau: Phần 1: Khóa giáo dùng cho ống thép rời – Các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm. Phần 2: Khóa giáo đặc biệt –...
247

Thứ Hai 12-09-2022

Kính Mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Quy tắc đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn sau cháy. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ soạn thảo tiêu chuẩn quốc gia về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Quy tắc...
80

Thứ Hai 12-09-2022

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Máy làm đất, gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN xxxx:2023 (ISO 6165:2012) – Máy làm đất - Các loại cơ bản - Phân loại, thuật ngữ và định nghĩa. - TCVN xxxx:2023 (ISO 6746-1:2003) – Máy làm đất – Định nghĩa kích thước và ký hiệu- Phần 1: Máy cơ sở. - TCVN xxxx:2023 (ISO...
90

Thứ Hai 12-09-2022

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Thang nâng xây dựng, gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN xxxx:2023 (EN 12159:2012) - Thang nâng xây dựng vận chuyển người và vật liệu bằng ca bin dẫn hướng thẳng đứng (Thang máy thi công). - TCVN xxxx:2023 (EN 12158-1:2000+A1:2010) – Thang nâng xây dựng vận chuyển vật liệu – Phần 1: Thang nâng với...
209

Thứ Tư 24-08-2022

Ban tổ chức cuộc thi ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - HUCE-InTech 2022 thông báo thời hạn nộp hồ sơ thuyết minh vòng Sơ loại cuộc thi của các nhóm như sau: A. Hồ sơ thuyết minh gồm: Bản thuyết minh ý tưởng (Phụ lục đính kèm). Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có). B. Hình thức gửi hồ sơ: - Bản cứng:...
330

Thứ Hai 27-06-2022

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/2021-2022-NCKH-SV-QD-cong-nhan-KQNT-.pdf" title="2021-2022 - NCKH SV - QD cong nhan KQNT"]
250

Thứ Năm 02-06-2022

[pdf-embedder url="https://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/Ke-khai-du-lieu-NCKH-nam-2021-2022-Final.pdf" title="Ke khai du lieu NCKH nam 2021-2022 - Final"] [pdf-embedder url="https://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/Quy-che-lam-viec-cua-giang-vien-2020.pdf" title="Quy chế làm việc của giảng viên 2020"]      

Đối tác