Thông báo

Xem thêm
135

Thứ Bảy 03-02-2024

Căn cứ Công văn số 232/TTĐMST-NNL ngày 27/11/2023 của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia về việc mời tham gia Chương trình Phát triển Nhân tài số 2024, Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên toàn trường về việc tham gia chương trình cụ thể như sau: 1. Thông tin về Chương trình học bổng và khóa học: - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng Tập đoàn Google tổ...
55

Thứ Năm 01-02-2024

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/02/CV-de-xuat-dat-hang-nhiem-vu-KHCN-Tinh-Yen-Bai-2024.pdf" title="CV de xuat dat hang nhiem vu KH&CN Tinh Yen Bai - 2024"]
264

Thứ Ba 16-01-2024

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/Vv-de-xuat-nhiem-vu-KHCN-cap-quoc-gia-thuoc-CT-khcn-cap-quoc-gia-giai-doan-nam-2030.pdf" title="Vv đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc CT khcn cấp quốc gia giai đoạn năm 2030"]
202

Thứ Ba 02-01-2024

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/QD4555.Thuong-cong-bo.pdf" title="QD4555.Thưởng công bố"]
318

Thứ Sáu 15-12-2023

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/12/Kế-hoạch-nghiệm-thu-dể-tài-cấp-cơ-sở-2023-1.pdf" title="Kế hoạch nghiệm thu để tài cấp cơ sở 2023"]  
404

Thứ Sáu 15-12-2023

Ngày 04/12/2023, tại Hội trường Tầng 1 G3, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường ĐHXDHN năm 2023″ HUCE -INTECH 2023 với sự tham gia tranh tài của 10 đội thi. Kết quả cuộc thi được công bố như sau: – 01 giải Nhất, với mức thưởng là 30.000.000 đồng; – 01 giải Nhì, với mức thưởng là 20.000.000 đồng; – 01...
723

Thứ Ba 28-11-2023

Chi tiết thông báo Các mẫu biểu [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/0.-TB-dang-ky-de-tai-cap-Truong-2024-final.pdf" title="0. TB dang ky de tai cap Truong 2024 - final"]
540

Thứ Năm 23-11-2023

Căn cứ Thông báo ngày 18/9/2023 của Nhà trường về việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên năm 2023, HUCE-InTech 2023; Căn cứ Kết quả đánh giá của Hội đồng Giám khảo vòng sơ loại của Cuộc thi vào ngày 22/11/2023; Nhà trường thông báo đến các đơn vị và các nhóm sinh viên danh sách 10 ý tưởng xuất sắc được lựa chọn tham dự vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng...
1383

Thứ Ba 31-10-2023

Chi tiết thông báo  Các mẫu biểu Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm 2023 như sau: - Trước ngày 15/12/2023: Các Khoa, Ban gửi danh mục các đề tài đăng ký bảo vệ và danh sách đề xuất hội đồng nghiệm thu về Phòng KH&CN: + Khoa, Ban thành lập Hội đồng nghiệm thu chung cho 5-6 đề tài/buổi. + Hội đồng nghiệm thu gồm: 01 chủ tịch,...
2941

Thứ Sáu 27-10-2023

Chi tiết thông báo Các mẫu biểu đăng ký đề tài Căn cứ Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2023-2024; Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo cho các đơn vị về kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm 2024 như sau: Từ ngày 26/10/2023 đến 30/11/2023: Các Khoa thông báo cho các giảng viên và sinh viên đăng ký thực hiện đề tài NCKH (Theo...
446

Thứ Ba 03-10-2023

Các mẫu biểu báo cáo tiến độ Thông báo và danh mục các đề tài kiểm tra tiến độ Căn cứ Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo trong khoảng thời gian từ 18/10/2023 đến 25/10/2023. - Thành phần Đoàn...
3129

Thứ Ba 26-09-2023

     Với mục đích khơi dậy tiềm năng, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên hướng tới việc tạo ra các ý tưởng và sản phẩm thiết thực, các giải pháp quản lý đổi mới sáng tạo có tiềm năng khởi nghiệp gắn liền với thực tế và nhu cầu từ các doanh nghiệp; Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các doanh...
292

Thứ Tư 13-09-2023

Quy trình hoàn thiện hồ sơ đề tài KH&CN cấp Bộ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ. [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/09/8.2023-Quy-trinh-hoan-thien-ho-so-de-tai-KHCN-sau-nghiem-thu-cap-Bo-.pdf" title="8.2023 Quy trinh hoan thien ho so de tai KHCN sau nghiem thu cap Bo"]
580

Thứ Tư 30-08-2023

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2023, Nhà trường tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở. Mẫu báo cáo [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/2023-Truong-Thong-bao-kiem-tra-tien-do.pdf" title="2023 - Truong - Thong bao kiem tra tien do"]
287

Thứ Hai 28-08-2023

Sở KH&CN Thanh Hóa gia hạn thời gian đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu từ năm 2024 đến hết ngày 20/9/2023. Chi tiết thông báo Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2024 [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/Thong-bao-Gia-han-thoi-gian-Nop-DXDH-15_8_23-928_binhtdskhcn-15-08-2023_11h06p3215_08_2023_14h56p50_signed.pdf" title="Thong-bao-Gia-han-thoi-gian-Nop-DXDH-15_8_23-928_binhtdskhcn-15-08-2023_11h06p32(15_08_2023_14h56p50)_signed"]  
591

Thứ Hai 14-08-2023

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2023 1. Phạm vi tài trợ Các đề tài nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y, dược, khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội, khoa học nhân văn. 2. Đối tượng tài trợ Các tổ chức, cá nhân hoạt...

Đối tác