Thông báo

Xem thêm
146

Thứ Tư 28-09-2022

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo cho các đơn vị về kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm học 2022 – 2023 như sau: Các mẫu biểu đăng ký đề tài Tải thông báo [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/09/2022-2023-TB-trien-khai-hoat-dong-NCKH-Sinh-vien.pdf" title="2022-2023 TB trien khai hoat dong NCKH Sinh vien"]
34

Thứ Sáu 23-09-2022

Ngày 05/10/2022. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế TOWARDS NET ZERO EMISSIONS:  POLICY AND PRACTICE Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trân trọng kính mời các Trường thuộc CLB KH&CN các trường Đại học kỹ thuật tham dự Hội thảo [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/09/GM_HTQT.pdf"]
12

Thứ Hai 12-09-2022

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Phương pháp thử khối xây. Bộ tiêu chuẩn này gồm năm tiêu chuẩn bộ phận sau: Phần 1: Xác định cường độ chịu nén. Phần 2: Xác định cường độ chịu uốn. Phần 3: Xác định cường độ chịu cắt ban đầu. Phần 4: Xác định cường độ chịu cắt khi có lớp cách nước. Phần...
14

Thứ Hai 12-09-2022

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế sử dụng cho giàn giáo và hệ cột chống ván khuôn. Bộ tiêu chuẩn này gồm ba tiêu chuẩn bộ phận sau: Phần 1: Khóa giáo dùng cho ống thép rời – Các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm. Phần 2: Khóa giáo đặc biệt –...
74

Thứ Hai 12-09-2022

Kính Mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Quy tắc đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn sau cháy. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ soạn thảo tiêu chuẩn quốc gia về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Quy tắc...
7

Thứ Hai 12-09-2022

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Máy làm đất, gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN xxxx:2023 (ISO 6165:2012) – Máy làm đất - Các loại cơ bản - Phân loại, thuật ngữ và định nghĩa. - TCVN xxxx:2023 (ISO 6746-1:2003) – Máy làm đất – Định nghĩa kích thước và ký hiệu- Phần 1: Máy cơ sở. - TCVN xxxx:2023 (ISO...
7

Thứ Hai 12-09-2022

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Thang nâng xây dựng, gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN xxxx:2023 (EN 12159:2012) - Thang nâng xây dựng vận chuyển người và vật liệu bằng ca bin dẫn hướng thẳng đứng (Thang máy thi công). - TCVN xxxx:2023 (EN 12158-1:2000+A1:2010) – Thang nâng xây dựng vận chuyển vật liệu – Phần 1: Thang nâng với...
107

Thứ Tư 24-08-2022

Ban tổ chức cuộc thi ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - HUCE-InTech 2022 thông báo thời hạn nộp hồ sơ thuyết minh vòng Sơ loại cuộc thi của các nhóm như sau: A. Hồ sơ thuyết minh gồm: Bản thuyết minh ý tưởng (Phụ lục đính kèm). Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có). B. Hình thức gửi hồ sơ: - Bản cứng:...
122

Thứ Hai 27-06-2022

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/2021-2022-NCKH-SV-QD-cong-nhan-KQNT-.pdf" title="2021-2022 - NCKH SV - QD cong nhan KQNT"]
189

Thứ Năm 02-06-2022

[pdf-embedder url="https://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/Ke-khai-du-lieu-NCKH-nam-2021-2022-Final.pdf" title="Ke khai du lieu NCKH nam 2021-2022 - Final"] [pdf-embedder url="https://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/Quy-che-lam-viec-cua-giang-vien-2020.pdf" title="Quy chế làm việc của giảng viên 2020"]      
187

Thứ Tư 01-06-2022

[pdf-embedder url="https://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/Thong-bao-Giai-thuong-BBQT-2021-2022-Final.pdf" title="Thong bao - Giai thuong BBQT 2021 - 2022 - Final"]
695

Thứ Sáu 20-05-2022

Các biểu mẫu đề tài KH&CN Sinh viên [pdf-embedder url="https://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/1.-Thong-bao-Ke-hoach-nghiem-thu-2021-2022-Updated2-.pdf" title="1. Thong bao Ke hoach nghiem thu (2021-2022) - Updated2"]
263

Thứ Tư 04-05-2022

Các mẫu biểu kèm theo [pdf-embedder url="https://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/Cong-van-gui-cac-don-vi-2.pdf" title="Công văn gửi các đơn vị"]
386

Thứ Sáu 22-04-2022

Căn cứ Kế hoạch về hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2022 và Quyết định số 1268/QĐ-ĐHXDHN ngày 27/12/2021 về việc “Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2021 - 2022”, Nhà trường yêu cầu các Khoa đôn đốc, nhắc nhở các nhóm sinh viên thực hiện đề tài; đồng thời tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022. Kế hoạch cụ thể như sau: – Trước ngày 29/4/2022, các nhóm sinh viên gửi báo cáo tiến độ đề tài (theo...
91

Thứ Tư 16-03-2022

[pdf-embedder url="https://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/2022-Truong-QD-giao-de-tai-co-so-nam-2022-.pdf" title="2022 - Truong - QD giao de tai co so nam 2022"]
646

Thứ Ba 15-03-2022

[pdf-embedder url="https://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/2020-2021-QD-cong-nhan-ket-qua-nghiem-thu-NCKHSV-dot-2.pdf" title="2020-2021 QD cong nhan ket qua nghiem thu NCKHSV (dot 2)"]

Đối tác