Thông báo

Xem thêm
202

Thứ Ba 26-09-2023

     Với mục đích khơi dậy tiềm năng, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên hướng tới việc tạo ra các ý tưởng và sản phẩm thiết thực, các giải pháp quản lý đổi mới sáng tạo có tiềm năng khởi nghiệp gắn liền với thực tế và nhu cầu từ các doanh nghiệp; Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các doanh...
49

Thứ Tư 13-09-2023

Quy trình hoàn thiện hồ sơ đề tài KH&CN cấp Bộ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ. [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/09/8.2023-Quy-trinh-hoan-thien-ho-so-de-tai-KHCN-sau-nghiem-thu-cap-Bo-.pdf" title="8.2023 Quy trinh hoan thien ho so de tai KHCN sau nghiem thu cap Bo"]
302

Thứ Tư 30-08-2023

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2023, Nhà trường tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở. Mẫu báo cáo [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/2023-Truong-Thong-bao-kiem-tra-tien-do.pdf" title="2023 - Truong - Thong bao kiem tra tien do"]
118

Thứ Hai 28-08-2023

Sở KH&CN Thanh Hóa gia hạn thời gian đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu từ năm 2024 đến hết ngày 20/9/2023. Chi tiết thông báo Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2024 [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/Thong-bao-Gia-han-thoi-gian-Nop-DXDH-15_8_23-928_binhtdskhcn-15-08-2023_11h06p3215_08_2023_14h56p50_signed.pdf" title="Thong-bao-Gia-han-thoi-gian-Nop-DXDH-15_8_23-928_binhtdskhcn-15-08-2023_11h06p32(15_08_2023_14h56p50)_signed"]  
381

Thứ Hai 14-08-2023

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2023 1. Phạm vi tài trợ Các đề tài nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y, dược, khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội, khoa học nhân văn. 2. Đối tượng tài trợ Các tổ chức, cá nhân hoạt...
252

Thứ Tư 28-06-2023

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nhất là đẩy mạnh công bố quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cũng như để biểu dương các công bố quốc tế có chất lượng, Nhà trường tổ chức xét tặng Giải thưởng thường niên cho bài báo quốc tế ISI/Scopus có hệ số ảnh hưởng tốt nhất. Kế hoạch và tiêu chí xét thưởng cho năm học 2022-2023...
497

Thứ Sáu 26-05-2023

Căn cứ vào kết quả rà soát tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) Sinh viên; Căn cứ đề xuất của các Khoa, Ban có đề tài NCKH Sinh viên đã hoàn thành nội dung nghiên cứu và có nguyện vọng nghiệm thu sớm; Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch nghiệm thu đợt 1 đề tài NCKH Sinh viên năm 2023 như sau: - Trước ngày 30/05/2023: Các khoa gửi file mềm danh mục các đề tài đăng ký bảo vệ và đề...
736

Thứ Tư 24-05-2023

Hội thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội, Hội nông dân Hà Nội phối hợp tổ chức. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố lần thứ I, năm 2022-2023 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của các cấp, các ngành, các tổ chức ...
253

Thứ Hai 22-05-2023

Các mẫu biểu kèm theo [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/05/Thong-bao-cua-Truong.pdf" title="Thông báo của Trường"]
214

Thứ Năm 18-05-2023

Thực hiện Công văn số 1806/BXD-KHCNMT ngày 10 tháng 05 năm 2023 của Bộ Xây dựng về việc thông báo đề xuất các nhiệm vụ từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2024 và giai đoạn 03 năm (2024-2026) Đề nghị các cá nhân/đơn vị gửi file đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường về Phòng Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ email: khcn@huce.edu.vn trước ngày 23 tháng 5 năm 2023 Chi tiết trong file...
30

Thứ Hai 08-05-2023

https://www.huce.edu.vn/bieu-18-cong-khai-thong-tin-chat-luong-dao-tao-thuc-te-cua-co-so-giao-duc-dai-hoc-nam-hoc-2022-2023 [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/09/Bieu-mau-18I-1.pdf" title="Bieu mau 18I"]
328

Thứ Sáu 05-05-2023

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2003 nhằm tôn vinh các tài năng trẻ ở trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ; đồng thời tạo động lực và thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần phát...
7653

Thứ Tư 19-04-2023

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-ĐHXDHN ngày 17/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-ĐHXDHN ngày 13/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm 2023; Căn cứ kế hoạch hoạt động...
342

Thứ Hai 06-03-2023

Mẫu đề xuất đề tài năm 2024 Thực hiện theo công văn số 823/BGDĐT- KHCNMT ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đề xuất đề tài KHCN năm 2022, Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội đã ra thông báo chi tiết như sau: [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/Thong-bao-de-xuat-de-tai-Bo-nam-2024.pdf" title="Thông báo đề xuất đề tài Bộ năm 2024"]
960

Thứ Hai 06-03-2023

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, Bộ GD&ĐT đã có Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục WEB OF SCIENCE 2022 (Danh mục bao gồm các tạp chí khoa học uy tín trên toàn thế giới). Trong năm 2022, Trường Đại học xây dựng Hà Nội đã có 183 bài báo được đăng nằm trong danh mục WEB OF SCIENCE 2022. Nhà trường...
273

Thứ Ba 28-02-2023

Mau de xuat de tai [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/TB-dang-ky-de-tai-nam-2024.pdf" title="TB đăng ký đề tài năm 2024"]   Phụ lục 1: BXD_561-BXD-KHCN [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/Phu-luc-1.-BXD_561-BXD-KHCN_20022023.pdf" title="Phụ lục 1. BXD_561-BXD-KHCN_20022023"]    

Đối tác