• Trang chủ
  • Sản phẩm KHCN
  • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Vỉa hè có chức năng thu, thoát nước sử dụng bê tông rỗng

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Vỉa hè có chức năng thu, thoát nước sử dụng bê tông rỗng

Chúc mừng PGS.TS Nguyễn Việt Phương, GS.TS Phan Quang Minh, PGS.TS Phạm Duy Hòa, PGS.TS Trần Hồng Hải, PGS.TS Hoàng Tùng, TS. Nguyễn Văn Đồng, ThS. Lê Hoàng Sơn vừa được cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc Giải pháp hữu ích số 3327: “Vỉa hè có chức năng thu, thoát nước sử dụng bê tông rỗng” – theo Quyết định số 55371/QĐ-SHTT, ngày 20/7/2023.

CamScanner 2023-08-07 15.33