Biểu mẫu khác

429

Mẫu kê khai công trình nghiên cứu khoa học

Thứ Năm 12-01-2023

Mẫu kê khai công trình nghiên cứu khoa học (gồm đề tài/dự án, sách, công bố khoa học. Ban ke khai cong trinh Khoa hoc

Biểu mẫu khác

2003

Các biểu mẫu tính giờ NCKH của Giảng viên

Thứ Hai 13-04-2020

Căn cứ Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Xây dựng, ban hành theo Quyết định số 503/QĐ-ĐHXD ngày 17/5/2017, các giảng viên tiến hành kê khai giờ nghiên cứu khoa học (NCKH) từ...

Biểu mẫu khác

2071

Các biểu mẫu đề tài cấp Nhà nước

Thứ Năm 12-03-2020

Các biểu mẫu Đề xuất và Tuyển chọn đề tài cấp Nhà nước

Biểu mẫu khác

642

Mẫu đăng ký Hội nghị/Hội thảo

Chủ Nhật 08-03-2020

[KHCN]_Mẫu đăng ký HN,HT_2020

Biểu mẫu khác

1852

Mẫu giấy đi đường

Thứ Bảy 07-03-2020

Giay di duong

Biểu mẫu khác