Đề tài NCKH Sinh viên

288

Thông báo nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

Thứ Ba 21-05-2024

Mẫu đề xuất đề tài tham dự GT KH&CN dành cho SV 2024  Tải tại đây [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/05/294.pdf"]   Thông báo số 645/BGDĐT-KHCNMT  [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/05/654BGDDTKHCNMTsigned-3206771-2.pdf" title="654BGDDTKHCNMTsigned-3206771 (2)"]   Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT tại đường link  https://drive.google.com/file/d/1BluklJ8F3Fh5aSnj6HgyFPmw95g0VrPJ/view  

Đề tài NCKH Sinh viên

478

Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2024

Thứ Tư 15-05-2024

Tải file mẫu tại đây Mau 1 - Mau-bao-cao-kiem-tra-tien-do-de-tao-NCKH-SV Mau 2 - Tong-hop-KQ-kiem-tra-tien-do-de-tao-NCKH-SV [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/05/TB-kiem-tra-tien-do-thuc-hien-de-tai-NCKHSV-2024.pdf" title="TB kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKHSV 2024"] Các biểu mẫu tải tại đây

BIỂU MẪU ĐỀ TÀI SINH VIÊN

718

Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu đợt 1 đề tài KH&CN sinh viên năm 2023

Thứ Năm 22-06-2023

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/2023-NCKHSV-Quyet-dinh-cong-nhan-KQNT-.pdf" title="2023 - NCKHSV - Quyet dinh cong nhan KQNT"]

Đề tài NCKH Sinh viên

979

Thông báo: Kế hoạch nghiệm thu Đợt I – Đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2023

Thứ Sáu 26-05-2023

Căn cứ vào kết quả rà soát tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) Sinh viên; Căn cứ đề xuất của các Khoa, Ban có đề tài NCKH Sinh viên đã hoàn thành nội dung nghiên...

Đề tài NCKH Sinh viên

8743

Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023

Thứ Tư 19-04-2023

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-ĐHXDHN ngày 17/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên Trường Đại học Xây dựng...

Đề tài NCKH Sinh viên

354

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023

Thứ Sáu 13-01-2023

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/2023-Quyet-dinh-giao-de-tai-NCKH-sinh-vien.pdf" title="2023 - Quyet dinh giao de tai NCKH sinh vien"]

Đề tài NCKH Sinh viên

14397

Thông báo kéo dài thời hạn đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023

Thứ Tư 23-11-2022

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo đến các đơn vị về việc kéo dài thời hạn đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023, cụ thể như sau: - Kéo dài thời...

Đề tài NCKH Sinh viên

2988

Về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2022 – 2023

Thứ Tư 28-09-2022

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo cho các đơn vị về kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm học 2022 – 2023 như sau: Các mẫu biểu đăng ký đề...

Đề tài NCKH Sinh viên

834

Quyết định công nhận KQNT đề tài KH&CN sinh viên năm học 2021-2022

Thứ Hai 27-06-2022

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/2021-2022-NCKH-SV-QD-cong-nhan-KQNT-.pdf" title="2021-2022 - NCKH SV - QD cong nhan KQNT"]

Đề tài NCKH Sinh viên

1174

Thông báo kế hoạch nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2021-2022

Thứ Sáu 20-05-2022

Các biểu mẫu đề tài KH&CN Sinh viên [pdf-embedder url="https://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/1.-Thong-bao-Ke-hoach-nghiem-thu-2021-2022-Updated2-.pdf" title="1. Thong bao Ke hoach nghiem thu (2021-2022) - Updated2"]

Đề tài NCKH Sinh viên