Văn bản ngoài

601

Nghị định số 27-NĐ-CP về chính sách trọng dụng nhà khoa học đầu ngành

Chủ Nhật 01-03-2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định...

Văn bản ngoài

607

Nghị định 99_Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Thứ Bảy 15-02-2020

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các khoản 3, 4, 10, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 28 và 34 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo...

Văn bản ngoài

1170

Luật giáo dục đai học hợp nhất 2018

Thứ Sáu 07-12-2018

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng...

Văn bản ngoài

567

Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thứ Sáu 28-04-2017

Thông tư này quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ...

Văn bản ngoài

712

Thông tư liên tịch số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Chủ Nhật 07-06-2015

Thông tin văn bản số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Số hiệu 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Ngày ban hành 22/04/2015 Thời gian bắt đầu hiệu lực 08/06/2015 Loại văn bản Thông tư liên tịch Cơ quan ban hành Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công...

Văn bản ngoài

574

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Thứ Tư 31-12-2014

Thông tư này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, bao gồm: Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Văn bản ngoài

686

Nghị định 99/2014_Phát triển tiềm lực KHCN trong cơ sở GDĐH

Chủ Nhật 07-12-2014

Ngày 25/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trong các cơ sở giáo dục đại học, quyết...

Văn bản ngoài

593

Thông tư 07/2014/TT-BKHCN_ Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN

Thứ Hai 28-07-2014

Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Văn bản ngoài

554

Quyết định 12/2008 về phân loại thống kê khoa học & công nghệ

Chủ Nhật 14-09-2008

QD12/2008_bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ

Văn bản ngoài