Dự thảo tiêu chuẩn

12

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “khảo sát và thử nghiệm địa kỹ thuật – thử nghiệm hiện trường, phần 3: thử nghiệm xuyên tiêu chuẩn”.

Chủ Nhật 10-03-2024

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “khảo sát và thử nghiệm địa kỹ thuật – thử nghiệm hiện trường, phần 3: thử...

Dự thảo tiêu chuẩn

96

Góp ý 04 dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn máy xây dựng

Thứ Sáu 01-09-2023

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý 04 dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn máy xây dựng, cụ thể như sau: 1. Máy và thiết bị thi...

Dự thảo tiêu chuẩn

60

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử đối với Bộ phận phụ của khối xây”

Thứ Sáu 01-09-2023

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử đối với Bộ phận phụ của khối xây,...

Dự thảo tiêu chuẩn

256

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “Khảo sát và thử nghiệm địa kỹ thuật – Thử nghiệm địa kỹ thuật xây dựng Phần 1: Thử nghiệm cọc: thử nghiệm nén tĩnh cọc”

Thứ Ba 20-09-2022

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “Khảo sát và thử nghiệm địa kỹ thuật – Thử nghiệm địa kỹ thuật xây dựng...

Dự thảo tiêu chuẩn

236

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “Giàn giáo công tác mặt ngoài bằng cấu kiện chế tạo sẵn”

Chủ Nhật 18-09-2022

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “Giàn giáo công tác mặt ngoài bằng cấu kiện chế tạo sẵn”. Trường Đại học Xây...

Dự thảo tiêu chuẩn

355

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Phương pháp thử khối xây

Thứ Hai 12-09-2022

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Phương pháp thử khối xây. Bộ tiêu chuẩn này gồm năm tiêu chuẩn bộ phận sau:...

Dự thảo tiêu chuẩn

308

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế sử dụng cho giàn giáo và hệ cột chống ván khuôn

Thứ Hai 12-09-2022

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế sử dụng cho giàn giáo và hệ...

Dự thảo tiêu chuẩn

509

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy tắc đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn sau cháy

Thứ Hai 12-09-2022

Kính Mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Quy tắc đảm bảo khả năng chịu lửa...

Dự thảo tiêu chuẩn

290

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Máy làm đất

Thứ Hai 12-09-2022

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Máy làm đất, gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN xxxx:2023 (ISO 6165:2012) – Máy làm...

Dự thảo tiêu chuẩn

303

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Thang nâng xây dựng

Thứ Hai 12-09-2022

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Thang nâng xây dựng, gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN xxxx:2023 (EN 12159:2012) - Thang...

Dự thảo tiêu chuẩn