HUCE-Intech 2024

942

Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên năm 2024, HUCE-Intech 2024

Thứ Ba 16-04-2024

Với mục đích khơi dậy tiềm năng, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên hướng tới việc tạo ra các ý tưởng và sản phẩm thiết thực, các giải pháp quản...

HUCE-Intech 2024