Đề tài / Dự án

123

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2025

Thứ Hai 06-05-2024

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường Căn cứ Công văn số 2030/BGDĐT-KHCNMT ngày 04 tháng 5 năm 2024 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ...

Đề tài / Dự án

62

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Hà Nội năm 2025

Thứ Sáu 26-04-2024

Thực hiện Công văn số  624/SKHCN-QLKH ngày 29/3/2024 V/v hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2025, Phòng Khoa học Công nghệ đề nghị các đơn vị tham gia xây dựng đặt hàng nhiệm vụ theo các yêu cầu của Sở KH&CN TP. Hà Nội. Hệ thống...

Đề tài / Dự án

222

Gạch đất gia cố xi măng dạng nén tự chèn và Nhà thân thiện môi trường sử dụng gạch đất gia cố xi măng dạng nén tự chèn – Những sản phẩm xanh của Giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hướng tới phát triển bền vững

Thứ Tư 20-03-2024

Trong những ngày đầu tháng 3 năm 2024, Đề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng RD 49-22 “Nghiên cứu giải pháp và công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc vùng núi phía Bắc sử dụng vật...

Dự án KHCN tiêu biểu

24

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “khảo sát và thử nghiệm địa kỹ thuật – thử nghiệm hiện trường, phần 3: thử nghiệm xuyên tiêu chuẩn”.

Chủ Nhật 10-03-2024

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “khảo sát và thử nghiệm địa kỹ thuật – thử nghiệm hiện trường, phần 3: thử...

Dự thảo tiêu chuẩn

203

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Xây dựng năm 2025

Thứ Sáu 01-03-2024

Thực hiện Công văn số 830/BXD-KHCN ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2025, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Xây...

Đề tài / Dự án

183

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN Tỉnh Yên Bái năm 2024

Thứ Năm 01-02-2024

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/02/CV-de-xuat-dat-hang-nhiem-vu-KHCN-Tinh-Yen-Bai-2024.pdf" title="CV de xuat dat hang nhiem vu KH&CN Tinh Yen Bai - 2024"]

Đề tài / Dự án

478

Thông báo: Kế hoạch nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023

Thứ Sáu 15-12-2023

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/12/Kế-hoạch-nghiệm-thu-dể-tài-cấp-cơ-sở-2023-1.pdf" title="Kế hoạch nghiệm thu để tài cấp cơ sở 2023"]  

Đề tài / Dự án

858

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024

Thứ Ba 28-11-2023

Chi tiết thông báo Các mẫu biểu [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/0.-TB-dang-ky-de-tai-cap-Truong-2024-final.pdf" title="0. TB dang ky de tai cap Truong 2024 - final"]

Đề tài / Dự án

528

Thông báo Về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ GD&ĐT

Thứ Ba 03-10-2023

Các mẫu biểu báo cáo tiến độ Thông báo và danh mục các đề tài kiểm tra tiến độ Căn cứ Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ và kế hoạch hoạt động...

Đề tài / Dự án

383

Quy trình hoàn thiện hồ sơ đề tài KH&CN cấp Bộ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Thứ Tư 13-09-2023

Quy trình hoàn thiện hồ sơ đề tài KH&CN cấp Bộ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ. [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/09/8.2023-Quy-trinh-hoan-thien-ho-so-de-tai-KHCN-sau-nghiem-thu-cap-Bo-Copy.pdf"...

Đề tài / Dự án

1236