Lý lịch khoa học

Phân hệ phần mềm quản lý khoa học công nghệ trong đó có lý lịch khoa học hiện đang trong quá trình vận hành thử, sẽ sớm đưa vào vận hành.

Trân trọng!

Phòng KH&CN