Thông báo

Xem thêm
90

Thứ Tư 06-03-2024

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/03/654BGDDTKHCNMTsigned-3206771.pdf"] Nội dung Thông tư 45_2020_TT_BGDDT tại đường link: https://drive.google.com/file/d/1BluklJ8F3Fh5aSnj6HgyFPmw95g0VrPJ/view?usp=drive_link
156

Thứ Sáu 01-03-2024

Thực hiện Công văn số 830/BXD-KHCN ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2025, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Xây dựng năm 2025 căn cứ các Chương trình, Kế hoạch, Chiến lược, Quyết định, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Xây dựng liên quan đến ngành xây dựng được trình bày tại Phụ lục 1 kèm...
480

Thứ Hai 05-02-2024

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo kết quả cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường ĐHXDHN năm 2023″ HUCE -INTECH 2023 như sau: – 01 giải Nhất, với mức thưởng là 30.000.000 đồng; – 01 giải Nhì, với mức thưởng là 20.000.000 đồng; – 01 giải Ba, với mức thưởng là 10.000.000 đồng; – 02 giải Khuyến khích, với mức thưởng là 2.000.000 đồng/giải; Danh sách nhóm sinh viên có ý tưởng đạt...
705

Thứ Bảy 03-02-2024

Căn cứ Công văn số 232/TTĐMST-NNL ngày 27/11/2023 của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia về việc mời tham gia Chương trình Phát triển Nhân tài số 2024, Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên toàn trường về việc tham gia chương trình cụ thể như sau: 1. Thông tin về Chương trình học bổng và khóa học: - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng Tập đoàn Google tổ...
137

Thứ Năm 01-02-2024

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/02/CV-de-xuat-dat-hang-nhiem-vu-KHCN-Tinh-Yen-Bai-2024.pdf" title="CV de xuat dat hang nhiem vu KH&CN Tinh Yen Bai - 2024"]
327

Thứ Ba 16-01-2024

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/Vv-de-xuat-nhiem-vu-KHCN-cap-quoc-gia-thuoc-CT-khcn-cap-quoc-gia-giai-doan-nam-2030.pdf" title="Vv đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc CT khcn cấp quốc gia giai đoạn năm 2030"]
266

Thứ Ba 02-01-2024

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/QD4555.Thuong-cong-bo.pdf" title="QD4555.Thưởng công bố"]
439

Thứ Sáu 15-12-2023

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/12/Kế-hoạch-nghiệm-thu-dể-tài-cấp-cơ-sở-2023-1.pdf" title="Kế hoạch nghiệm thu để tài cấp cơ sở 2023"]  
804

Thứ Ba 28-11-2023

Chi tiết thông báo Các mẫu biểu [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/0.-TB-dang-ky-de-tai-cap-Truong-2024-final.pdf" title="0. TB dang ky de tai cap Truong 2024 - final"]
593

Thứ Năm 23-11-2023

Căn cứ Thông báo ngày 18/9/2023 của Nhà trường về việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên năm 2023, HUCE-InTech 2023; Căn cứ Kết quả đánh giá của Hội đồng Giám khảo vòng sơ loại của Cuộc thi vào ngày 22/11/2023; Nhà trường thông báo đến các đơn vị và các nhóm sinh viên danh sách 10 ý tưởng xuất sắc được lựa chọn tham dự vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng...
1433

Thứ Ba 31-10-2023

Chi tiết thông báo  Các mẫu biểu Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm 2023 như sau: - Trước ngày 15/12/2023: Các Khoa, Ban gửi danh mục các đề tài đăng ký bảo vệ và danh sách đề xuất hội đồng nghiệm thu về Phòng KH&CN: + Khoa, Ban thành lập Hội đồng nghiệm thu chung cho 5-6 đề tài/buổi. + Hội đồng nghiệm thu gồm: 01 chủ tịch,...
3026

Thứ Sáu 27-10-2023

Chi tiết thông báo Các mẫu biểu đăng ký đề tài Căn cứ Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2023-2024; Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo cho các đơn vị về kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm 2024 như sau: Từ ngày 26/10/2023 đến 30/11/2023: Các Khoa thông báo cho các giảng viên và sinh viên đăng ký thực hiện đề tài NCKH (Theo...
499

Thứ Ba 03-10-2023

Các mẫu biểu báo cáo tiến độ Thông báo và danh mục các đề tài kiểm tra tiến độ Căn cứ Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo trong khoảng thời gian từ 18/10/2023 đến 25/10/2023. - Thành phần Đoàn...
3178

Thứ Ba 26-09-2023

     Với mục đích khơi dậy tiềm năng, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên hướng tới việc tạo ra các ý tưởng và sản phẩm thiết thực, các giải pháp quản lý đổi mới sáng tạo có tiềm năng khởi nghiệp gắn liền với thực tế và nhu cầu từ các doanh nghiệp; Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các doanh...
344

Thứ Tư 13-09-2023

Quy trình hoàn thiện hồ sơ đề tài KH&CN cấp Bộ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ. [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/09/8.2023-Quy-trinh-hoan-thien-ho-so-de-tai-KHCN-sau-nghiem-thu-cap-Bo-.pdf" title="8.2023 Quy trinh hoan thien ho so de tai KHCN sau nghiem thu cap Bo"]
637

Thứ Tư 30-08-2023

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2023, Nhà trường tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở. Mẫu báo cáo [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/2023-Truong-Thong-bao-kiem-tra-tien-do.pdf" title="2023 - Truong - Thong bao kiem tra tien do"]

Đối tác