02 bằng độc quyền sáng chế của GS.TS Nguyễn Việt Anh

Chúc mừng GS.TS Nguyễn Việt Anh – Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước, Viện trưởng Viện KHKT Môi trường – Trường Đại học Xây dựng, là chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ xử lý nước, nước thải.

Với hàng trăm bài báo đã được đăng tải trên các Tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế, hướng tới các vấn đề mà khoa học và thực tiễn quan tâm, như: Nghiên cứu xử lý bùn thải, phân bùn, chất thải rắn hữu cơ, thu biogas sản xuất năng lượng; Nghiên cứu thu hồi tài nguyên từ các dòng thải đô thị; Nghiên cứu thu gom, xử lý, cung cấp nước mưa cho các cộng đồng dân cư nghèo; Xử lý nước thải phân tán, chi phí thấp; vv…, Nhiều công trình nghiên cứu công bố, sở hữu trí tuệ của GS.TS Nguyễn Việt Anh đã được chuyển giao, được ứng dụng thành công trong thực tế

Trong năm 2019, GS.TS Nguyễn Việt Anh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cập bằng Độc quyền sáng chế cho 02 sáng chế:

1. Bằng bảo hộ độc quyền sáng chế số 21386 công bố ngày 20/6/2019 cho Hệ thống hồ kiểm soát sự cố và xử lý bổ sung nước thải.

Bang sang che_Ho sinh hoc

 

2. Bằng bảo hộ độc quyền sáng chế số 21678 công bố ngày 06/8/2019 cho Hệ thống xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm kênh mương, sông, hồ.

NVA_Bang sang che_Kiem soat o nhiem Kenh muong_1p