• Trang chủ
  • Sản phẩm KHCN
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bằng độc quyền sáng chế: Máy đào đất cỡ siêu nhỏ dẫn động bằng động cơ điện – nhóm Tác giả: Phạm Quang Dũng, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Văn viết

Bằng độc quyền sáng chế: Máy đào đất cỡ siêu nhỏ dẫn động bằng động cơ điện – nhóm Tác giả: Phạm Quang Dũng, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Văn viết

Chúc mừng nhóm tác giả PGS.TS Phạm Quang Dũng, Th.S Nguyễn Tiến Dũng, ThS. Trần Văn viết – Giảng viên Bộ môn Máy Xây dựng vừa được cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế số 24312: “Máy đào đất cỡ siêu nhỏ dẫn động bằng động cơ điện” – theo Quyết định số 6168w/QĐ-SHTT, ngày 27/05/2020.

FILE_20200810_104244_scan 2_fb157c168faa05bb34ae9a19fef90aec