• Trang chủ
  • NCKH Sinh viên
  • Bộ GD & ĐT tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2024

Bộ GD & ĐT tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2024

654BGDDTKHCNMTsigned-3206771

Nội dung Thông tư 45_2020_TT_BGDDT tại đường link: https://drive.google.com/file/d/1BluklJ8F3Fh5aSnj6HgyFPmw95g0VrPJ/view?usp=drive_link