NCKH Sinh viên

786

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xuất sắc đạt giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2023

Thứ Sáu 10-11-2023

Ngày 10/11/2023, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức vòng Chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ (KHCN) dành cho sinh viên (SV) trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) năm 2023 do Bộ Giáo...

Giải thưởng SVNCKH toàn quốc

1600

Thông báo Kế hoạch nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2023

Thứ Ba 31-10-2023

Chi tiết thông báo  Các mẫu biểu Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm 2023 như sau: - Trước ngày 15/12/2023: Các Khoa, Ban gửi danh mục các đề...

NCKH Sinh viên

3221

Thông báo về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2024

Thứ Sáu 27-10-2023

Chi tiết thông báo Các mẫu biểu đăng ký đề tài Căn cứ Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2023-2024; Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo cho các đơn vị về kế...

NCKH Sinh viên

3317

Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên, HUCE-Intech 2023

Thứ Ba 26-09-2023

     Với mục đích khơi dậy tiềm năng, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên hướng tới việc tạo ra các ý tưởng và sản phẩm thiết thực, các giải...

HUCE-InTech 2023

718

Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu đợt 1 đề tài KH&CN sinh viên năm 2023

Thứ Năm 22-06-2023

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/2023-NCKHSV-Quyet-dinh-cong-nhan-KQNT-.pdf" title="2023 - NCKHSV - Quyet dinh cong nhan KQNT"]

Đề tài NCKH Sinh viên

979

Thông báo: Kế hoạch nghiệm thu Đợt I – Đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2023

Thứ Sáu 26-05-2023

Căn cứ vào kết quả rà soát tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) Sinh viên; Căn cứ đề xuất của các Khoa, Ban có đề tài NCKH Sinh viên đã hoàn thành nội dung nghiên...

Đề tài NCKH Sinh viên

8743

Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023

Thứ Tư 19-04-2023

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-ĐHXDHN ngày 17/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên Trường Đại học Xây dựng...

Đề tài NCKH Sinh viên

1281

Thông báo kết quả cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2022 (HUCE-Intech 20

Thứ Sáu 10-02-2023

Ngày 11/01/2023, tại Hội trường Tầng 1 G3, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường ĐHXDHN năm 2022" HUCE -INTECH 2022 với...

HUCE-Intech 2022

354

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023

Thứ Sáu 13-01-2023

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/2023-Quyet-dinh-giao-de-tai-NCKH-sinh-vien.pdf" title="2023 - Quyet dinh giao de tai NCKH sinh vien"]

Đề tài NCKH Sinh viên

495

Chung kết cuộc thi ” Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên trường Đại học Xây Dựng năm 2022″ HUCE – INTECH 2022

Thứ Sáu 13-01-2023

Ngày 11/01/2023, tại Hội trường Tầng 1 G3, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường ĐHXDHN năm 2022" HUCE -INTECH 2022 với...

HUCE-Intech 2022