Danh mục bài báo ISI được Bộ GD&ĐT khen thưởng năm 2019

Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ra Quyết định 718/QĐ-BGDĐT về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2019.

Quyet dinh 718 Bo GD&DT_Khen thuong bai bao 2019
Danh muc bai bao DHXD duoc Bo GD&DT thuong_2019

 

QĐ khen thưởng

Danh mục bài báo