Danh mục các bài báo quốc tế ISI/Scopus của Trường Đại học Xây dựng năm 2020

Trong năm 2020, Trường Đại học Xây dựng đã có 201 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus (số liệu thống kê theo Scopus.com)

__Danh muc bai bao Quoc te - DHXD - 2020