• Trang chủ
  • Tin tức
  • Thông báo
  • Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc các CT KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc các CT KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030

Vv đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc CT khcn cấp quốc gia giai đoạn năm 2030