[ĐHXD] Quy định chế độ làm việc giảng viên (QĐ503.2017)

Văn bản này cụ thể hóa Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành tại Thông tư số 47/2014 của Bộ GD&ĐT, bao gồm: quy định về thời gian làm việc, quy định về giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phương thức quy đổi khối lượng giảng dạy và NCKH ra giờ chuẩn trong Trường Đại học Xây dựng

Quy dinh che do lam viec doi voi GV Truong DHXD

Tải xuống