• Trang chủ
  • Hội thảo khoa học
  • Thông Báo Hội thảo Khoa học “Một số giải pháp phát triển nhà ở và trường học cho đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực khó khăn vùng núi phía Bắc Việt Nam hướng tới phát triển bền vững”

Thông Báo Hội thảo Khoa học “Một số giải pháp phát triển nhà ở và trường học cho đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực khó khăn vùng núi phía Bắc Việt Nam hướng tới phát triển bền vững”

Vào ngày 22/03/2024, trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học “Một số giải pháp phát triển nhà ở và trường học cho đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực khó khăn vùng núi phía Bắc Việt Nam hướng tới phát triển bền vững” với sự đóng góp của các thầy cô của các Khoa chuyên môn thuộc trường và Tổ chức Habitat Vietnam.

Đây là một hoạt động khoa học nhằm góp phần trong việc đảm bảo an toàn nhà ở, trường học của người dân tại các địa bàn khó khăn thuộc vùng núi phía Bắc, hướng tới mục tiêu “An cư – phát triển”. Hội thảo cũng diễn ra hoạt động ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Tổ chức Habitat Việt Nam, và trao Giấy chứng nhận ngôi nhà xanh và sản phẩm xanh (gạch đất không nung) của Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC).

Xin trân trọng kính mời Quý vị tham dự.