• Trang chủ
  • Đề tài / Dự án
  • Dự thảo tiêu chuẩn
  • Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “Khảo sát và thử nghiệm địa kỹ thuật – Thử nghiệm địa kỹ thuật xây dựng Phần 1: Thử nghiệm cọc: thử nghiệm nén tĩnh cọc”

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “Khảo sát và thử nghiệm địa kỹ thuật – Thử nghiệm địa kỹ thuật xây dựng Phần 1: Thử nghiệm cọc: thử nghiệm nén tĩnh cọc”

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “Khảo sát và thử nghiệm địa kỹ thuật – Thử nghiệm địa kỹ thuật xây dựng Phần 1: Thử nghiệm cọc: thử nghiệm nén tĩnh cọc”.
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ soạn thảo tiêu chuẩn quốc gia “Khảo sát và thử nghiệm địa kỹ thuật – Thử nghiệm địa kỹ thuật xây dựng Phần 1: Thử nghiệm cọc: thử nghiệm nén tĩnh cọc”. Để hoàn thiện dự thảo của tiêu chuẩn này, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội mong muốn nhận được các góp ý từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân là các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc. Các ý kiến xin gửi về hộp thư điện tử vietnb@huce.edu.vn hoặc gửi bằng văn bản về Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng 309 Nhà A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 27/11/2022.
Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc vui lòng tải toàn văn dự thảo về trong tệp đính kèm

TCVN EN ISO 22477-1 - V2.0