Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế sử dụng cho giàn giáo và hệ cột chống ván khuôn

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế sử dụng cho giàn giáo và hệ cột chống ván khuôn. Bộ tiêu chuẩn này gồm ba tiêu chuẩn bộ phận sau:

Phần 1: Khóa giáo dùng cho ống thép rời – Các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm.

Phần 2: Khóa giáo đặc biệt – Các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm.

Phần 3: Tấm đế và chốt khóa măng xông dạng tròn – Các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ soạn thảo tiêu chuẩn quốc gia Khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế sử dụng cho giàn giáo và hệ cột chống ván khuôn. Bộ tiêu chuẩn này gồm ba tiêu chuẩn bộ phận như trên. Để hoàn thiện dự thảo của tiêu chuẩn này, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân là các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo bằng cách gửi thư điện tử về hộp thư minhpv@huce.edu.vn hoặc gửi bằng văn bản về Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng 309 Nhà A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 22/11/2022.

Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc vui lòng tải toàn văn dự thảo về trong tệp đính kèm:

Phần 1Phần 2Phần 3

Du thao 1

Du thao 2
Du thao 3