Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Máy làm đất

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Máy làm đất, gồm các tiêu chuẩn sau:
– TCVN xxxx:2023 (ISO 6165:2012) – Máy làm đất – Các loại cơ bản – Phân loại, thuật ngữ và định nghĩa.
– TCVN xxxx:2023 (ISO 6746-1:2003) – Máy làm đất – Định nghĩa kích thước và ký hiệu- Phần 1: Máy cơ sở.
– TCVN xxxx:2023 (ISO 6746-2:2003) – Máy làm đất – Định nghĩa kích thước và ký hiệu – Phần 2: Thiết bị và bộ công tác.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ soạn thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Máy làm đất gồm 03 tiêu chuẩn nêu trên. Để hoàn thiện dự thảo của các tiêu chuẩn này, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân là các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo bằng cách gửi thư điện tử về hộp thư nhinn@huce.edu.vn hoặc gửi bằng văn bản về Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng 309 Nhà A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 22/11/2022.

Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc vui lòng tải toàn văn dự thảo trong tệp đính kèm.