Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Thang nâng xây dựng

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Thang nâng xây dựng, gồm các tiêu chuẩn sau:
– TCVN xxxx:2023 (EN 12159:2012) – Thang nâng xây dựng vận chuyển người và vật liệu bằng ca bin dẫn hướng thẳng đứng (Thang máy thi công).
– TCVN xxxx:2023 (EN 12158-1:2000+A1:2010) – Thang nâng xây dựng vận chuyển vật liệu – Phần 1: Thang nâng với bàn nâng có thể tiếp cận.
– TCVN xxxx:2023 (EN 12158-2:2000+A1:2010) – Thang nâng xây dựng vận chuyển vật liệu – Phần 2: Thang nâng nghiêng với thiết bị mang tải không thể tiếp cận.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ soạn thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Thang nâng xây dựng gồm 03 tiêu chuẩn nêu trên. Để hoàn thiện dự thảo của các tiêu chuẩn này, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân là các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo bằng cách gửi thư điện tử về hộp thư nhinn@huce.edu.vn hoặc gửi bằng văn bản về Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng 309 Nhà A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 22/11/2022.

Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc vui lòng tải toàn văn dự thảo trong tệp đính kèm.