Hội nghị KH&CN sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm học 2020-2021

Sáng 15/8/2021 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2020-2021 cho sinh viên toàn trường. Để đảm bảo bảo an toàn về phòng chống dịch trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, Nhà trường đã quyết định tổ chức Hội nghị theo hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meetings.

Năm nay, toàn trường có 18 Hội đồng nghiệm thu của 10 Khoa/Ban. Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nhưng nhìn chung các nhóm sinh viên đã thực hiện và hoàn thành rất tốt đề tài của mình. Trong đó, có nhiều đề tài được các Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao về tính mới, tính cấp thiết, hàm lượng khoa học cũng như khả năng ứng dụng thực tiễn của sản phẩm nghiên cứu. Kết quả này đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, sự làm việc nghiêm túc của thầy và trò của các nhóm nghiên cứu trong suốt 1 năm qua mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu ở các Khoa/Ban:

Hội đồng nghiệm thu Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng

Hội đồng nghiệm thu Khoa Môi Trường

Hội đồng nghiệm thu Khoa XDDD&CN

Hội đồng nghiệm thu Ban Kỹ sư Chất lượng cao

Hội đồng nghiệm thu Khoa Vật liệu

Hội đồng nghiệm thu Khoa Kiến trúc và Quy hoạch