Hội nghị Khoa học và Công nghệ sinh viên năm 2023

Ngày 14/01/2024, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ sinh viên năm 2023. Hội nghị lần này có sự góp mặt của các bạn sinh viên là thành viên của các đề tài nghiên cứu khoa học cùng các thầy cô giảng viên, cán bộ viên chức thuộc các khoa//bộ môn. Với 148 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đến từ 11 khoa, ban trong nhà trường, Hội nghị đã cho thấy tiềm năng cũng như nhu cầu nghiên cứu khoa học của sinh viên tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội là rất lớn.

Các thầy cô giảng viên trong 28 hội đồng nghiệm thu đã giành những khoảng thời gian làm việc nghiêm túc để có thể đưa ra được những đánh giá, nhận xét công tâm, chính xác đối với các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia vào hội nghị lần này.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Các bạn sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu đề tài  khoa học của nhóm ( Nguồn ảnh: HUCE VOICE)

Hội đồng 1 – Tiểu ban Xây dựng dân dụng và Công nghiệp ( Nguồn ảnh: HUCE VOICE)

Các thầy cô tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài ( Nguồn ảnh: HUCE VOICE)

Phòng KHCN