Hội thảo ICOMMA (International Conference on Modern Mechanics and Applications)

Hội thảo dự kiến được tổ chức từ 2-4/12/2020 tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết: https://icomma.org/