Hội thảo Khoa học và Kỹ thuật quốc tế lần thứ VIII “GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG”

Hội thảo Khoa học và Kỹ thuật quốc tế lần thứ VIII “GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG” sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 03 năm 2022. Hội thảo được đồng tổ chức bởi Đại học Xây dựng Moscow (MGSU) – CHLB Nga và Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAH).

Hội thảo có truyền thống lâu đời về phát triển quan hệ khoa học quốc tế về các vấn đề tổ chức xây dựng và quản lý bất động sản, được tích lũy qua bề dày lịch sử tổ chức các cuộc gặp gỡ của các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia, giải quyết các vấn đề cấp bách làm nền tảng khoa học cho sự phát triển lĩnh vực xây dựng, tham gia vào quá trình chuyển đổi sang nền tảng công nghệ số hóa.

Các chủ đề chính của hội thảo bao gồm:

Chủ đề 1: Môi trường Đô thị sống tốt và tiện nghi;

Chủ đề 2: Cải tạo các vùng công nghiệp trong bối cảnh xu hướng kiến trúc “xanh” của thành phố;

Chủ đề 3: Tăng sức hấp dẫn của bất động sản thông qua nền tảng công nghệ số trong kiến trúc “xanh”;

Chủ đề 4: Các mô hình ra quyết định trong quản lý các vấn đề cải tiến và tái thiết trong lĩnh vực bất động sản.

Tất cả các bài tham luận đều được đánh giá bởi Hội đồng khoa học quốc tế của Hội thảo và những bài được duyệt đều được đăng trong ấn phẩm có chỉ số quốc tế ISBN.

Các tham luận có chất lượng cao sẽ được chọn gửi đọc phản biện theo chuyên ngành và gửi đăng tại các tạp chí chuyên ngành được công nhận trong danh mục SCOPUS.

Các bài tham luận đề nghị viết bằng Tiếng Anh chuyên ngành và trình bày theo hướng dẫn chi tiết kèm theo (Trong file đính kèm).

 Hạn gửi đăng ký viết bài trước ngày 15/11/2021 theo đường link: https://forms.gle/oEyzqP24G3XYQ2L99

Hạn gửi bài về Ban tổ chức trước ngày 01/12/2021 theo địa chỉ email: conference.uah@uah.edu.vn.

Hình thức nộp bài chính thức trên website sẽ theo thông tin cụ thể tiếp theo từ Ban tổ chức Hội thảo.

 

Link download Thư mời tham dự HT

THƯ MỜI_HỘI THẢO QUỐC TẾ ESCI 2022