• Trang chủ
  • NCKH Sinh viên
  • Kế hoạch tổ chức thi vòng1 Cuộc thi NUCE-InTech 2021 theo hình thức trực tuyến

Kế hoạch tổ chức thi vòng1 Cuộc thi NUCE-InTech 2021 theo hình thức trực tuyến

Trải qua hơn 6 tháng phát động, đến nay Ban tổ chức Cuộc thi NUCE-InTech 2021 đã nhận được hồ sơ của 22 ý tưởng gửi tham dự đến từ các khoa, ban trong trường. Từ 22 ý tưởng tham dự, Ban tổ chức đã chia thành 2 nhóm, sẽ được đánh giá, chấm điểm bởi 2 Hội đồng giám khảo.
Kế hoạch tổ chức thi vòng 1 Cuộc thi NUCE-InTech 2021 theo hình thức trực tuyến như sau:
– Thời gian tổ chức: từ 7h30, thứ Bảy, ngày 11/9/2021;
– Hình thức chấm điểm: trực tuyến sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meetings (ZCM)
          + Hội đồng 1: Phòng H3.34 (Meeting ID: 6942665509)
          + Hội đồng 2: Phòng H3.35 (Meeting ID: 4341794176).
Danh sách các Hội đồng tải tại đây.
Quy trình tổ chức thi theo hình thức trực tuyến qua phần mềm ZCM tải tại đây.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Email: svncst@nuce.edu.vn
Hotline: 0978 443 339