Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN Sinh viên trường Đại học Xây dựng năm học 2019-2020

Trường Đại học Xây dựng thông báo tới các Khoa, các nhóm đề tài kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN sinh viên năm học 2019-2020:

Link download

2019-2020 QD cong nhan KQNT NCKH Sinh vien