Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm học 2020-2021

Công nhận kết quả nghiệm thu 71 đề tài KH&CN sinh viên năm học 2020-2021, bao gồm 13 đề tài đạt giải Nhất, 22 đề tài đạt giải Nhì, 35 đề tài đạt giải Ba2020-2021 QD cong nhan ket qua nghiem thu NCKHSV