Kết quả nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2018-2019

Trong năm học 2018-2019, Trường Đại học Xây dựng có tổng số 220 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham dự, kết quả có 25 Giải Nhất, 55 Giải Nhì và 86 đề tài Giải Ba.

 

2018-2019 - NCKH SV - QD Cong nhan KQNT - 676

 

Download