Kết quả nghiệm thu (Đợt 2) đề tài NCKH Sinh viên năm học 2019-2020

Kết quả nghiệm thu đợt 2 đề tài NCKH viên năm học 2019-2020.

Quyết định khen thưởng cho các đề tài đạt giải.