Mời tham dự Hôi thảo quốc tế: TOWARDS NET ZERO EMISSIONS: POLICY AND PRACTICE

Ngày 05/10/2022. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế
TOWARDS NET ZERO EMISSIONS:  POLICY AND PRACTICE
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trân trọng kính mời các Trường thuộc CLB KH&CN các trường Đại học kỹ thuật tham dự Hội thảo
GM_HTQT