NUCEWALL – SẢN PHẨM MỚI THAY THẾ GẠCH ĐẤT NUNG TRUYỀN THỐNG

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTG của Chính phủ và Thông tư 13/2017/TT-BXD về việc thay thế gạch đất sét nung trong các công trình xây dựng, Công ty Cổ phần tường nhẹ Nucewall đã cùng với các chuyên gia của trường Đại Học Xây Dựng nghiên cứu, cải tiến và đưa vào sản xuất đại trà các sản phẩm không nung mang thương hiệu Nucewall dùng thay thế các vật tư cấu kiện truyền thống trong các công trình xây dựng, mang những ưu điểm khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm không nung khác.