PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang nhận Giải thưởng Hợp tác Quốc tế Xuất sắc của JSCE

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng đã vinh dự nhận được Giải thưởng Hợp tác Quốc tế Xuất sắc do Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản (JSCE) trao tặng.  Đây là sự ghi nhận vì những đóng góp xuất sắc của PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang cho sự hợp tác quốc tế giữa Nhật Bản và Việt Nam. Xin chúc mừng thầy.