• Trang chủ
  • Tin tức
  • Thông báo
  • Quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023

Quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023

Vào ngày 13 tháng 01 năm 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ra quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023.

Nội dung Quyết định đã nêu rõ nhiệm vụ của từng cá nhân, phòng ban đối với việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023.

Nội dung chi tiết được thể hiện trong file đính kèm.

2023 - Quyet dinh giao de tai NCKH sinh vien