Quyết định về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục WEB OF SCIENCE năm 2022

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, Bộ GD&ĐT đã có Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục WEB OF SCIENCE 2022 (Danh mục bao gồm các tạp chí khoa học uy tín trên toàn thế giới).

Trong năm 2022, Trường Đại học xây dựng Hà Nội đã có 183 bài báo được đăng nằm trong danh mục WEB OF SCIENCE 2022. Nhà trường vinh dự xếp thứ 11 trong tổng số 34 trường trong danh sách với mức thưởng là 488 triệu đồng.

Việc xét thưởng đã tạo động lực cũng như nền tảng cho nhà trường cũng như các cán bộ, giảng viên tiếp tục phát triển và cống hiến hết mình cho sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Quyết định

Danh sách đề tài
566QDBGDDTPhu luc1-2523502