Thông báo chương trình khoá học Phát triển Nhân tài số năm 2024

Căn cứ Công văn số 232/TTĐMST-NNL ngày 27/11/2023 của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia về việc mời tham gia Chương trình Phát triển Nhân tài số 2024, Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên toàn trường về việc tham gia chương trình cụ thể như sau:
1. Thông tin về Chương trình học bổng và khóa học:
– Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng Tập đoàn Google tổ chức Chương trình học bổng Phát triển Nhân tài số (Grow with Google Accelerate Vietnam Digital Talent hay còn gọi là Google Career Certificates) nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực nguồn nhân lực, phát triển nhân tài số Việt Nam.
Tiếp nối sự thành công của Chương trình năm 2023, dự kiến năm 2024, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ tiếp tục cùng Google triển khai Chương trình Phát triển Nhân tài số với 8 khóa học, bao gồm:
+ Hỗ trợ kỹ thuật Công nghệ thông tin (IT Support)
+ Phân tích dữ liệu (Data Analytics)
+ Quản lý dự án (Project Management)
+ Thiết kế UX (UX Design)
+ Tiếp thị kỹ thuật số và Thương mại điện tử (Digital marketing and E-commerce)
+ Phân tích dữ liệu nâng cao (Advanced Data Analytics)
+ An ninh mạng (Cyber Security)
+ Kinh doanh thông minh (Business Intelligence).
– Xem thông tin mô tả chi tiết từng khóa học tại trang https://nhantaiso.nic.gov.vn

2. Đối tượng tham gia và đăng ký:
– Giảng viên, Cán bộ Nhân viên (GV, CBNV) và Sinh viên có đam mê về chủ đề khóa học và có kỹ năng tiếng Anh đủ để hiểu và hoàn thành khóa học.
3. Quyền lợi:
– Người học hoàn thành khóa học sẽ được cấp Chứng nhận có giá trị quốc tế bởi Google (Google Career Certificates).
4. Thời gian đăng ký:
– Các Khoa, Phòng, Ban tập hợp thông tin cả các cán bộ, giảng viên, sinh viên đăng ký (theo file gửi kèm) và gửi về Phòng KH&CN muộn nhất trước ngày 12/03/2024.
Kính đề nghị các đơn vị thông báo chương trình khoa học đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên trong đơn vị.
Trân trọng!
https://nhantaiso.nic.gov.vn