Thông báo điều chỉnh kế hoạch nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2019 – 2020

Để tạo điều kiện cho các nhóm đề tài NCKH sinh viên kịp hoàn thành trong năm học, cũng như để phù hợp với tình hình thực tế, Nhà trường thông báo lùi thời gian nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm học 2019-2020, kế hoạch cụ thể như sau:

Mau dang ky nghiem thu

Thông báo điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Giải thưởng SV NCKH 2020

TB Dieu chinh ke hoach nghiem thu NCKHSV 2019-2020