Thông báo: Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2023

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2003 nhằm tôn vinh các tài năng trẻ ở trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ; đồng thời tạo động lực và thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Năm 2023, Giải thưởng tiếp tục được triển khai đối với các cá nhân là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi (tính đến ngày 31/12/2023) ở trong và ngoài nước; có thành tích học tập, nghiên cứu, làm việc xuất sắc; có công trình nghiên cứu, giải pháp khoa học công nghệ nổi bật, có giá trị khoa học cao; có ý tưởng sáng tạo được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội. Giải thưởng xét trao cho tối đa 10 cá nhân xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường; công nghệ vật liệu mới.

Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo thông tin Giải thưởng Quả Cầu Vàng đến cho các cán bộ, giảng viên trong đơn vị, đồng thời giới thiệu các cá nhân tiêu biểu đủ điều kiện tham gia xét chọn giải thưởng.(Các tiêu chí của Giải thưởng được ban hành kèm Quyết định số 1186/TWĐTN-KHCN ngày 19/8/2021).

Thông tin chi tiết về giải thưởng và kế hoạch tổ chức, vui lòng xem công văn 543-CV-TWdTN-KHCN-2621772. 543-CV-TWdTN-KHCN-2621772 (1)

Để được hỗ trợ đăng ký, các cá nhân liên hệ Phòng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

________________________________________________________

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Thông tin liên hệ:

Email: khcn@huce.edu.vn

Fanpage: https://fb.me/HUCE.KHCN

Website: https://khcn.huce.edu.vn/