Thông báo: Hội thi Sáng tao Kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ I năm 2022-2023

Hội thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội, Hội nông dân Hà Nội phối hợp tổ chức.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố lần thứ I, năm 2022-2023 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của các cấp, các ngành, các tổ chức  và cá nhân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các đề tài/giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

Ngoài ra, Hội thi còn có mục đích tuyển chọn các công trình, đề tài/giải pháp kỹ thuật xuất sắc tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVII, năm 2022-2023 và Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC) năm 2023.

Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo thông Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố Hà Nội lần thứ I, năm 2022-2023 đến cho các cán bộ, giảng viên trong đơn vị, đồng thời giới thiệu các cá nhân tiêu biểu đủ điều kiện tham gia Hội thi. (Các tiêu chí của Giải thưởng được ban hành kèm Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 26/4/2023).

Thông tin chi tiết về kế hoạch tổ chức Hội thi:

qđ thể lệ hội thi sáng tạo lần 1

Hồ sơ dự thi gửi tới Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ I, năm 2022-2023 theo địa chỉ: Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, số 67 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 39436101; Email: lienhiephoikhkthanoi@gmail.com

Các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự cho phòng KH&CN trước ngày 30/06/2023.

Để được hỗ trợ đăng ký, các cá nhân liên hệ Phòng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Trân trọng!

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Thông tin liên hệ:

Email: khcn@huce.edu.vn

Fanpage: https://fb.me/HUCE.KHCN

Website: https://khcn.huce.edu.vn/