Thông báo kéo dài thời hạn đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo đến các đơn vị về việc kéo dài thời hạn đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023, cụ thể như sau:
– Kéo dài thời hạn đăng ký thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2022-2023 đến hết ngày 15/12/2022.

– Trước ngày 22/12/2022: Các Khoa xét duyệt và gửi danh mục tổng hợp bổ sung về Phòng KH&CN. Các đề tài được xét duyệt bắt đầu triển khai từ
tháng 01/2023.

– Để khuyến khích, tạo điều kiện cho các sinh viên năm cuối thực hiện đề tài NCKH Sinh viên, ngoài đợt nghiệm thu đề tài vào tháng 12/2023, Nhà trường sẽ xem xét tổ chức thêm một đợt nghiệm thu vào tháng 6/2023 cho các đề tài đã hoàn thành nghiên cứu và có nguyện vọng nghiệm thu sớm.

TB Gia han dang ky NCKH SV 2022-2023