Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2021, Nhà trường tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở với kế hoạch như sau:

TB kiem tra tien do 2021

 

Các mẫu báo cáo