Thông báo lùi kế hoạch nghiệm thu đợt 1 đề tài KHCN Sinh viên năm học 2020-2021

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ vào thông báo số 490/TB-ĐHXD ngày 23/7/2021 của Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 Trường Đại học Xây dựng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch, Nhà trường quyết định lùi kế hoạch buổi nghiệm thu đợt 1 đề tài KHCN Sinh viên năm học 2020-2021 vào Chủ nhật ngày 01/8/2021. Buổi nghiệm thu này sẽ được chuyển sang Chủ nhật ngày 15/8/2021 cũng theo hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meetings.

Trân trọng!