Thông báo nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

Mẫu đề xuất đề tài tham dự GT KH&CN dành cho SV 2024  Tải tại đây

294

 

Thông báo số 645/BGDĐT-KHCNMT 

654BGDDTKHCNMTsigned-3206771 (2)

 

Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT tại đường link 

https://drive.google.com/file/d/1BluklJ8F3Fh5aSnj6HgyFPmw95g0VrPJ/view