Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN sinh viên năm học 2020–2021 theo hình thức trực tuyến

Để đảm bảo kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2020-2021 không bị gián đoạn, Nhà trường quyết định tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ sinh viên năm học 2020 – 2021 theo hình thức trực tuyến vào Chủ nhật, ngày 15/8/2021.

Hội đồng nghiệm thu sẽ làm việc trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meetings.

Chi tiết phân công nghiệm vụ tổ chức nghiệm thu, hướng dẫn quy trình nghiệm thu và danh sách phòng họp:

1. CV so 448 - To chuc nghiem thu truc tuyen de tai NCKHSV 2020-2021
2. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NGHIỆM THU TRỰC TUYẾN NCKH SV-NUCE-Final-Hội đồng online (1)
3. dia diem to chuc NT 2020-2021