Thông báo triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2021 – 2022

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo cho các đơn vị về kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm học 2021 – 2022 như sau:

Các mẫu biểu đăng ký đề tài

2021-2022 Thong bao dang ky de tai NCKH Sinh vien

Download