Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2021

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2021, Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở (bao gồm cấp trường và cấp trường trọng điểm) năm 2021 như sau:

 

TB de tai cap co so

Phu luc 1. Mau dang ky DT truong

Phu luc 1. Mau dang ky DT trong diem

Phu luc 2. Mau bien ban hop xet duyet de tai